Đời sống sinh viên Việt Nam năm 1994

Video đời sống sinh viên Việt Nam năm 1994

Cùng xem lại phóng sự sinh viên đời sống thực hiện năm 1994, thời điểm nước ta đã thực hiện được nhiều cải cách kinh tế nhưng vẫn bị cấm vận kinh tế nên đời sống vẫn còn khá khó khăn, nhưng dù gì vẫn ổn hơn lúc bao cấp.

Thế hệ sinh viên tri thức thập niên 90 là thế hệ đầu tiên của hòa bình thực sự sau khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia năm 90 -91 và bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. 23 năm trôi qua nhìn lại ngày nay đất nước thực sự thay đổi quá nhanh và quá nhiều, tuy sinh viên thời nào cũng đói do khách quan lẫn chủ quan nhưng không đến nỗi như các anh các chú ngày xưa.

Đời sống sinh viên Việt Nam năm 1994 – phần 2

Gửi ý kiến của bạn, đây là kênh hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến, phản hồi và chia sẻ từ bạn!